Deze website is opgezet als informatieve site.

Functioneren van deze website 

Kamen “Home Rentals” stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Kamen “Home Rentals” een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van derden. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Kamen “Home Rentals” vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Kamen “Home Rentals” stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Kamen “Home Rentals” de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enig misverstand ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Kamen “Home Rentals” niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.