in enkele woorden uitgelegd

Privacy

Uw beheerder verzamelt verschillende persoonsgegevens van u. Zoals uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, loongegevens, en onderhoudshistorie van uw woonruimte. We verzamelen deze gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met deze persoonsgegevens gaan we uiterst zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig om.

 

Dit zijn de belangrijkste afspraken die we met u willen maken:

 

  • Bij Kamen Home Rentals B.V. verkopen we uw gegevens nooit aan derde partijen.
  • U heeft altijd inzage in uw gegevens.

 

We gebruiken uw gegevens om informatie aan u te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor servicebrieven over het onderhoud van uw woning, informatie over uw woonruimte of huurovereenkomst, Kamen Home Rentals B.V. in het algemeen of de pandeigenaar (hierna gezamenlijk te noemen de ‘informatie’).

 

We delen uw persoonsgegevens enkel met derde partijen als informatiedeling nodig om te voldoen aan ons contract met u, of om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

 

In onze privacyverklaring kunt u in detail nalezen voor welke doelen wij uw gegevens gebruiken. Tot slot, u heeft diverse rechten als het gaan om persoonsgegevens. Hieronder en op de volgende pagina hebben wij deze op een rij gezet.

 

Dank u wel, namens Kamen Home Rentals B.V.

 

Recht op inzage en rectificatie

 

U heeft het recht om alle verzamelde gegevens in te zien die wij over u hebben opgeslagen, zoals beschreven in AVG-artikel 15. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Dan heeft u het recht om ons te verzoeken de informatie te rectificeren. Wij zijn daartoe verplichte en wijzigen dit direct voor u. Zie hiervoor AVG-artikel 16.

 

Recht op wissen

 

Zoals AVG-artikel 17 bepaalt, wissen we op uw verzoek uw persoonsgegevens. Behalve als wij een zwaarder wegend belang hebben, of als wissen verboden is door andere wettelijke voorschriften. Denk bij dat laatste aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, als een van de situaties beschreven in AVG-artikel 18 van toepassing is.

 

 

Recht op bezwaar tegen verwerking

 

U mag altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (AVG-artikel 21) wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Wij staken direct de werkzaamheden waarbij we uw gegevens verwerken. Maar we mogen uw bezwaar negeren als we aantonen dat ‘gerechtvaardigde belangen’ hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens en dat die belangen zwaarder wegen dan uw belangen, recht en vrijheden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben voor het indienen van een aanklacht bij de rechter, of voor verweer tegen zo’n aanklacht.

 

Recht op ontvangst en overdracht

 

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde en gangbare vorm die op een machine te lezen is (bijvoorbeeld op een laptop of tablet). Bovendien heeft u het recht om uw gegevens over te dragen of door ons te laten overdragen aan een derde partij. Beide rechten staan beschreven in AVG-artikel 20.

 

Recht op klachten indienen

 

AVG-artikel 77 geeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Wij raden u echter aan om uw klacht altijd eerst voor te leggen aan onze eigen functionaris voor gegevensbescherming. Wij handelen alle klachten met grote zorgvuldigheid – ook omdat wij dankzij feedback onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Recht om je toestemming in te trekken

 

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming heeft ingetrokken.

 

Bij vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u contact opnemen via kamen@box.nl

Meer informatie vindt u op www.kamen-home-rentals.nl/privacy/

Ron Kamen

Ron KamenOprichter / CEO

Colin Kamen

Colin KamenManager