Uw keuze voor Kamen “Home Rentals” B.V.
BEWUSTE KEUZE VOOR SPECIALISATIE

Ons uitgangspunt is het bieden van OPTIMALE SERVICE. Op ieder gebied. Relaties, objectaanbod en organisatiestructuur worden dan ook continu en alert op elkaar afgestemd. Vanaf het eerste contact tot aan het moment, dat de huurder zijn comfortabele woonruimte betrekt, regelen wij alles. De selectie van geschikte kandidaten of het zoeken ernaar. De bezichtigingen, onderhandelingen over prijs en voorwaarden en natuurlijk het vastleggen van de transactie in een tweetalig huurcontract (Nederlands/Engels).

Daarom beperkt onze specialisatie zich niet alleen tot onze activiteiten. Zo hebben wij er ook voor gekozen om zaken te doen met uitsluitend toonaangevende bedrijven en orga­nisaties en betrouwbare verhuurders. Verder zult u zien, dat wij alleen eersteklas objecten op toplocaties selecteren.

Ons motto is het leveren van vakwerk.

En dat leidt tot succes.

GEDEGEN ORGANISATIE

Snel en alert kunnen reageren op de behoefte en vragen van onze relaties vinden wij uiterst belangrijk.  Vandaag telt. Voor u en daarom ook voor ons.

Professionele vakkennis en ervaring  vertalen wij in “no-nonsense”-actie en gericht resultaat. Essentieel blijft altijd úw belang. Want u bent niet alleen het uit­gangspunt van ons beleid, maar ook de doorslaggevende maatstaf voor ons succes.

Nu én in de toekomst.

 

UW UNIEKE VOORDELEN OP EEN RIJ

Ons UNIEKE bedrijfsconcept in de vastgoed markt staat garant voor een professionele aanpak met UW WENSEN.
Onze ACTIEVE commerciële benadering van de markt geeft de beste kansen om vraag en aanbod succesvol op elkaar af te stemmen.
Wij verhuren uitsluitend aan (medewerkers van ) toonaangevende BEDRIJVEN en ORGANISATIES en dat zal u in veel opzichten een rustig gevoel geven.
Wij garanderen u DUIDELIJKHEID VOORAF. Op alle relevante punten.
Een CORRECTE afhandeling van de gehele transactie zorgt ervoor, dat alle afspraken vooraf goed vastgelegd  vastgelegd worden. Tot en met de befaamde ‘kleine lettertjes’. U hoeft er dus naderhand geen aandacht meer aan te besteden, hetgeen u tijd en geld bespaart.
Het huurcontract wordt tweetalig (Nederlands/Engels) opgemaakt. U heeft immers wel het recht te weten waarvoor u tekent.
Het TOTAAL PAKKET van onze diensten omvat alles wat direct of indirect met de verhuur van uw vastgoed te maken heeft.
Tijdelijke woonruimte, een sterk groeiende markt
Economische ontwikkelingen, zoals een verenigd Europa en de open grenzen binnen de EU hebben tot gevolg, dat bedrijven zich sneller vestigen in voor hen belangrijke exportlanden. Dit geldt voor Japanse en Amerikaanse bedrijven, maar ook steeds meer voor Europese. Ook de Nederlandse overheid tracht dit actief te stimuleren door een zo gunstig mogelijk vestigings- en investeringsklimaat voor deze bedrijven te scheppen. Concentratie van deze bedrijven: de Randstad.

Bovendien kiezen multinationals er vanuit kostenbesparende overwegingen steeds vaker voor om benodigde expertise en ervaring op contractbasis in te huren i.p.v. mensen in vaste dienst aan te nemen. En vaak vindt men dan de juiste persoon voor de ‘job’ in het buitenland. Ook stages van collegae werkzaam in een buitenlandse vestiging komen regelmatig voor.

Vanzelfsprekend brengt dit met zich mee, dat buitenlandse werknemers hier voor een bepaalde periode gehuisvest dienen te worden, de zgn. “expatriates”. Vaak met het gehele gezin, zodat men rustig kan stellen, dat men een “Home” voor deze mensen dient te zoeken.

Soms gestoffeerd, als het bedrijf een vergoeding geeft voor het meenemen van meubilair. Of volledig gemeubileerd, indien deze vergoeding ontbreekt of als de periode, die men in Nederland zal verblijven te kort is om een volledige verhuizing te rechtvaardigen.

UW VASTGOED IS OF KOMT BESCHIKBAAR

Verkopen is in onze gedachtegang vaak het meest voor de hand liggend. Het maakt geld vrij.

VERHUREN is een optie, die in heel veel situaties de voorkeur kan genieten of zelfs lucratief kan werken.

Als beleggingsobject of gewoon omdat u er op een bepaald moment weer vrij over wilt kunnen beschikken. Ook kan het zijn, dat uzelf door uw werkgever naar het buitenland uitgezonden wordt, maar dat u zo prettig woont, dat u eigenlijk het liefst in uw eigen woning terugkeert. Het is veiliger dan leegstand, doordat het huis bewoond is. Bovendien kan de huuropbrengst van uw vastgoed de kosten van een eventuele hypotheek geheel of ruimschoots dekken. Vaak zelfs kunt u een heel aardig rendement op uw ‘vermogen’ bereiken door uw vastgoed te verhuren.

Heeft u eenmaal de beslissing genomen om te verhuren, dan zijn er toch nog heel wat zaken, die goed en sluitend geregeld dienen te worden.

Zo dient er eerst een betrouwbare huurder gevonden te worden. Dat betekent zoeken, afspraken maken voor bezichtigingen, onderhandelen over prijs en voorwaarden en — last but not least — u dient een perfect sluitend huurcontract op te maken. En nog zoveel meer wat daar direct of indirect mee te maken heeft.

KAMEN “HOME RENTALS” is erin gespecialiseerd om dat allemaal efficiënt voor u te regelen. Vertrouwd en vakkundig. En het spreekt vanzelf, dat wij — alvorens voor u aan de slag te gaan —  uitgebreid uw wensen en onze acties met u afstemmen. Duidelijkheid vooraf, zodat u nooit achteraf voor onprettige verrassingen komt te staan.

Uw vastgoed verhuren maar dan wel op de juiste wijze
Op het moment, dat u besluit om uw vastgoed ( tijdelijk ) te verhuren, beseft u tegelijkertijd, dat die keuze tevens leidt tot de nodige onzekerheden. Want uw einddoel is duidelijk: VERHUREN ZONDER ZORGEN. Alleen DE ROUTE is wellicht nog ONDUIDELIJK. Welke obstakels kunt u onderweg zonder meer verwachten? En wat te doen bij onverwachte opstoppingen onderweg. Staan er dan nog alternatieve wegen tot uw beschikking ?

Waar vindt u de ervaring en expertise om alles efficiënt en vakkundig voor u te coördineren, begeleiden en te regelen? De eerste stap om uw einddoel te bereiken heeft u zelf al gezet door met ons een afspraak te maken voor een uitgebreid informatiebezoek en een bezichtiging en taxatie van uw vastgoed.

KAMEN “HOME RENTALS” kent alle aspecten, die direct en indirect met de verhuur van uw vastgoed te maken hebben. Een gedegen, volledig geautomatiseerde organisatie, die beschikt over vakkennis en ervaring om u onderweg langs de kleine en grote obstakels te loodsen.

Echter onze sleutel tot succes vinden wij niet alleen in wat we weten en kunnen. Want kennis alleen levert niets op als je dat niet weet te ‘vertalen’ in commerciële actie gericht op resultaat.

Aspecten als zakelijkheid, flexibiliteit, inlevingsvermogen, respect hebben voor de mens achter de klant, duidelijkheid verschaffen, maar vooral communiceren en het correct nakomen van afspraken zijn in onze ogen van essentieel belang.

Ofwel onze houding, motivatie, onze interesse voor het vak en ons enthousiasme zijn zonder meer bepalend voor een correcte en soepel verlopende verhuurprocedure. Daarnaast is onze werkwijze actief en commercieel gericht. En wij kunnen gerust stellen, dat wij ons daarin onderscheiden.

Kortom, onze organisatie weet ‘commercieel’ te vertalen in een ‘goed concept’. Wij regelen onze en uw  zaken “no-nonsense”. Efficiënt en doordacht. Ons streven is samen te vatten in één woord: SUCCES.

Succes voor u als klant en daarmee dus ook voor ons.

Daarom leveren wij vakwerk.

Graag zetten wij op de volgende pagina’s nog eens uiteen wat u zoal van ons mag verwachten.

Enige zaken van belang
Geen garanties, of toch wel ?

Eerlijker kunnen wij niet zijn. Wij kunnen u niet garanderen, dat wij uw vastgoed exact geduren­de de door u gewenste periode en voor de door u gewenste maximale huursom aan de in uw ogen ideale huurder zullen kunnen verhuren. Wij doen er wél ons uiterste best voor maar helaas hebben we nu eenmaal te maken met ‘vraag en aanbod’ en ‘prijs/prestatieverhouding’. Dat begrijpt u ongetwijfeld.

Wij kunnen u wél garanderen, dat wij de beschikbaarheid van uw vastgoed zo optimaal mogelijk bekend zullen maken aan zoveel mogelijk van onze relaties en dat wij – waar maar enigszins mogelijk en binnen de door u aangegeven grenzen t.a.v. gewenste huursom etc. – uw vastgoed zullen promoten en aanbieden aan potentiële huurders o.a. door plaatsing van uw vastgoed op Pararius.nl. Maar ook besteden wij veel tijd aan het onderhouden van de persoonlijke contacten met onze relaties. Verder is er natuurlijk dagelijks ‘spontane vraag’ van potentiële huurders en ook dan zullen wij uw vastgoed zoveel mogelijk promoten.

Wij verhuren ( bijna) uitsluitend aan ( medewerkers van ) gerenommeerde bedrijven en organisaties

Hierin onderscheiden wij ons duidelijk van anderen. Dit is ons beleid en niet zonder redenen. Hoewel de keuze om niet aan particulieren te verhuren natuurlijk inhoudt, dat wij bewust een stuk van de markt afwijzen, hebben wij hiervoor toch gekozen. Wijzer geworden door ervaringen in het verleden. Wij hebben geconstateerd, dat verhuur aan particulieren in teveel gevallen leidt tot problemen voor de verhuurder. Huurachterstand, onaangekondigd vertrek van de huurder etc. Wij zouden simpelweg kunnen redeneren, dat omzet tenslotte toch omzet is. Met name omdat wij er niet voor verantwoordelijk zijn als er problemen ontstaan. Echter, wij voelen wél de morele verantwoording. Vandaar dat wij ervoor gekozen hebben om onze promotie te ‘beperken’ tot bedrijven en organisaties. En hoewel dit geen absolute garantie geeft dat er nooit een probleem zal zijn, geeft het wel de zekerheid dat de gemaakte afspraken zakelijk verantwoord zijn en dat een voorkomend verschil van mening altijd opgelost kan worden. Wel zo rustig voor u als verhuurder, maar ook voor ons.

Vrijblijvendheid verdient niet altijd de voorkeur

Nog een punt, waarin wij ons onderscheiden. Het is voor onze organisatie niet voldoende, dat u telefonisch of schriftelijk de beschikbaarheid van uw pand aanmeldt. Daar kunnen wij niets mee.  Want u wilt niet dat wij uw pand vrijblijvend verhuren, de huurder wil niet vrijblijvend huren en onze organisatie kan niet vrijblijvend werk verrichten. Slechts duidelijkheid en goede afspraken vooraf kunnen voor alle partijen leiden tot het gewenste resultaat. Daarom zijn wij selectief in het opnemen van woonruimte in ons bestand, omdat het aanbod dient aan te sluiten bij de vraag, die wij van onze relaties krijgen. Bovendien willen wij u in een persoonlijk gesprek de gelegenheid geven om alles van te voren goed met ons door te nemen en uw wensen duidelijk kenbaar te maken. Het zou overigens ook niet juist zijn om panden aan te bieden aan relaties, die op ons oordeel en objectiviteit vertrouwen, terwijl wij de panden zelf niet eens bezocht en getaxeerd hebben.

Wij verplichten u tot niets, maar verwachten wel iets

U hoeft ons geen exclusieve opdracht tot bemiddeling te geven. Ongetwijfeld wilt u gewoon flexibel zijn en blijven. En wij vinden het ook uw primaire recht om de vrijheid te behouden om alles in het werk te stellen opdat u uw woning verhuurt. Door zelf activiteiten te ontplooien of door nog andere bureaus in te schakelen. Wij vinden het onjuist om u in deze mogelijkheden te beperken. Als u ons de niet-exclusieve opdracht tot bemiddeling verstrekt, zullen wij alles in het werk stellen om uw pand zo snel mogelijk te verhuren. Hier kunt u op rekenen, omdat wij natuurlijk toch commercieel blijven en u graag een eindafrekening sturen, als wij de opdracht vervuld hebben. Slaagt u er op andere wijze in om uw pand te verhuren of wenst u om welke reden dan ook de opdracht tot bemiddeling in te trekken, dan verwachten wij alleen van u, dat u ons dit binnen 48 uur meldt. Dit is belangrijk om te voorkomen, dat wij uw pand blijven promoten, terwijl het niet meer beschikbaar is.

Wat mag u verwachten van de bemiddeling van Kamen “Home Rentals”

In het kort en in algemene termen:

 • de algemene promotie van uw vastgoed bij onze relaties
 • de publicatie van de woningomschrijving van uw vastgoed op Pararius.nl
 • advisering m.b.t. stoffering en/of meubilering
 • het maken van afspraken met en verzorgen van bezichtigingen aan potentiële huurders
 • de bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen
 • het voeren van eventuele onderhandelingen m.b.t. huurprijs, voorwaarden en overige leveringen
 • de verzorging van de schriftelijke vastlegging van de huurovereenkomst, alsmede de ondertekening daarvan
 • de incasso van de eerste maand huur en waarborgsom voor inwerkingtreding van het contract
 • assistentie en advies m.b.t. algemene van belang zijnde zaken
 • overleg m.b.t. zaken, die voor oplevering geregeld dienen te zijn
 • (assistentie bij) oplevering van het vastgoed aan huurder bij inwerkingtreding van het contract
 • het beheer van uw woning;